Logga in

Välkommen till Sveriges Bolagsjurister!

Vi har skapat en ny webbplats som ska göra det enkelt för dig som är bolagsjurist att hitta information om oss och bli en del av vårt nätverk.

I huvudmenyn kan du enkelt navigera och ta del av:

 • Aktuella händelser så som branschnyheter och artiklar.
 • Kalendarium för vår kostnadsfria utbildningsserie för medlemmar.
 • Kunskapsbanken där du bland annat hittar information om våra mentorskapsprogram.
 • Information om föreningen.

Ansökan om inträde i föreningen gör du genom att fylla i formuläret som du finner under länken “Bli medlem” i webbsidans högra hörn.

Önskar du ta kontakt med oss så finner du kontaktuppgifter längst ned på webbsidan. Följ oss gärna på sociala medier genom att trycka på ikonerna för LinkedIn, Twitter och Instagram!

Om föreningen

Sveriges Bolagsjurister

Idén om en förening för bolagsjurister väcktes vid en sammankomst på Bacchi Wapen i Stockholm den 11 december 1953. Det var en av de då cirka 30 närvarande bolagsjuristerna, Åke Lindstedt på Bult Fabriks AB i Hallstahammar, som tog initiativet till att bilda en förening för bolagsjurister. Redan året därpå, den 11 juni 1954, grundades Bolagsjuristernas Förening (BJF), numera med namnet Sveriges Bolagsjurister, och stadgar antogs. Dessa stadgar är med några smärre ändringar samma som används idag 60 år senare.

För att kvalificera som medlem i Sveriges Bolagsjurister måste man vara jurist anställd i företag, såsom bolagsjurist eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner. Syftet med föreningen är att verka för medlemmarna i deras yrkesutövning genom möten där utbyte av erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i branschen kan komma ifråga. Föreningen skall också delta och ingå i internationella sammanhang.

Sveriges Bolagsjurister är ett forum för sällskaplig samvaro i syfte att skapa möjlighet för medlemmarna att knyta personliga men även professionella kontakter med varandra. Även om föreningen varit tämligen formlös till sin skepnad har den sannolikt bidragit till att identifiera bolagsjurister som en yrkeskår samt ökat sammanhållningen mellan bolagsjurister och även gagnat ett, även det formlöst, samarbete dem emellan. Förutom syftet att utgöra ett nätverk för bolagsjurister i Sverige har Sveriges Bolagsjurister de senaste åren fokuserat på att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarier, mentorskapsprogram och andra event.

Föreningen har drygt 1 100 medlemmar över hela landet. Det stora flertalet arbetar i Stockholm. Föreningen leds av en styrelse på åtta personer. Något kansli eller motsvarande finns inte.

Alla medlemmar finns förtecknade i en matrikel, som tillgängliggörs till medlemmarna genom inloggning på hemsidan. Denna har stor betydelse som kontaktskapande verktyg.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet, som hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Det ena av föreningsmötena är ett årsmöte som alltid hålls i Stockholm. Under många år har Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare omväxlande upplåtit sina lokaler till detta möte. Årsmötet följer i stort sett samma form från år till år. Fokus ligger på att med hjälp av olika inbjudna talare presentera allehanda ämnen, främst juridiska sådana, med anknytning till bolagsjuristers vardag, trender på marknaden m.m. Sedan vårmötet 2013 har föreningen tillsammans med advokatbyrån Vinge och tidningen Affärsvärlden instiftat utmärkelsen Årets Bolagsjurist. Denna utmärkelse delas ut på vårmötet. Mötet avslutas därefter med en middag.

En annan tradition inom föreningen, som funnits ända sedan start, är att medlemmarna gör ett företagsbesök hos något av de företag som finns representerade bland föreningens medlemmar. Detta evenemang består av en dags studiebesök på företaget; kvällen innan arrangeras en festligare middag på den aktuella orten Första resan (1954) gick till Skånska Cement AB i Malmö. Sedan följde bl. a. besök hos Boliden i Skellefteå, dit man for med abonnerade sovvagnar, och Stora Kopparberg i Falun. De senaste åren har besök gått till Ericssons fabriker i Kumla, Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda, Forsmarks kärnkraftverk, ICAs höglager i Västerås, Stora Enso i Borlänge med besök i Falu koppargruva, GE Healthcare i Uppsala, Bombardier i Västerås, Svenska Spel i Stockholm, Saab i Linköping, Atlas Copco i Örebro, LM Ericsson i Kista och SKF i Göteborg samt If i Stockholm. Detta evenemang, som går av stapeln i september eller oktober varje år, brukar vara mycket uppskattat.

År 2001 blev Sveriges Bolagsjurister medlem i den europeiska föreningen ECLA  en organisation som bildades 1983. Medlemsföreningarna i ECLA omfattar idag cirka 25.000 bolagsjurister i 21 länder. Syftet med ECLA är att representera medlemsföreningarna och deras intressen internationellt med tyngdpunkt på Europa. ECLA organiserar möten, konferenser och seminarier i syfte att förbättra utbytet mellan medlemsföreningarna. Om man tittar i Sveriges Bolagsjuristers historiska dokument finner man att frågan om Europasamarbete var uppe redan 1958. Man ansåg redan då att frågan om hur det framtida Europa skulle se ut och svenska företags möjligheter att konkurrera på denna marknad var av största intresse.

Kontakt

Sveriges Bolagsjurister
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 STOCKHOLM

 

Telefon: 08-12151319
Organisationsnummer:
802410-3445

 

Kontaktuppgifter och översikt
av styrelsen finnes här.