Logga in

Välkommen till Sveriges Bolagsjurister!

Vi har skapat en ny webbplats som ska göra det enkelt för dig som är bolagsjurist att hitta information om oss och bli en del av vårt nätverk.

I huvudmenyn kan du enkelt navigera och ta del av:

 • Aktuella händelser så som branschnyheter och artiklar.
 • Kalendarium för vår kostnadsfria utbildningsserie för medlemmar.
 • Kunskapsbanken där du bland annat hittar information om våra mentorskapsprogram.
 • Information om föreningen.

Ansökan om inträde i föreningen gör du genom att fylla i formuläret som du finner under länken “Bli medlem” i webbsidans högra hörn.

Önskar du ta kontakt med oss så finner du kontaktuppgifter längst ned på webbsidan. Följ oss gärna på sociala medier genom att trycka på ikonerna för LinkedIn, Twitter och Instagram!

Etiska regler för medlemmarna i Sveriges Bolagsjurister

1.

Medlemmen skall fullgöra sina plikter noggrant, professionellt, lojalt och objektivt och skall göra sitt bästa för att hålla aktuella regler kända och respekterade i bolaget. Vid fullgörandet av sina plikter skall medlemmen också iaktta allmänt accepterade moraliska regler.

2.

Medlemmen skall i sitt arbete respektera föreningens regler och avstå från handlingar som skulle kunna skada föreningens rykte och medlemmens allmänna anseende.

3.

Under sin anställningstid i bolaget och efter avslutandet av sådan anställning skall medlemmen hålla sådan information konfidentiell, som han/hon fått kännedom om under konfidentiella villkor, och som medlemmen får kännedom om vid utförandet av sitt arbete som bolagsjurist, och som bolaget eller tredje man rimligen kan begära skall hållas hemlig. Detta åtagande gäller inte om lag kräver att medlemmen skall lämna ut konfidentiell information.

4.

Vid genomförandet av sina plikter i bolaget, skall medlemmen bibehålla sin professionella integritet så att medlemmens eget ansvar för lösandet av en uppgift aldrig kan ifrågasättas.

5.

Kontakten mellan föreningens medlemmar, vilka är anställda i olika bolag, skall ske i ömsesidigt förtroende och i samarbetsanda, dock utan att bortse från det egna bolagets intressen.

6.

I relationen till parter som inte har juridisk hjälp, skall medlemmen vara lojal och rättvis, och, om nödvändigt, föreslå att parten erhåller nödvändig juridisk hjälp. En medlem skall aldrig opponera sig mot att part erhåller juridisk hjälp.